Hoffwn Pwyllgor SANDS Gwynedd ddiolch yn fawr iawn i Elfed Morgan a Tina Jones ag yr holl pobl eraill ddaru helpu ar yr nosweithiau bingo yn Nefyn, am gasglu y swm o £2878.70 tuag at Apel Sganiwr symundol iír uned Famolaeth Ysbyty Gwynedd.

Gwynedd SANDS would like to thank Tina & Elfed Morgan and everyone that was involved, in raising the fantastic sum of £2878.70 by holding various bingo nights at Nefyn. The money will go towards buying a Portable Scanner for the Maternity Unit at Ysbyty Gwynedd.