2013
Charities Trust 4.82
Ann Marie Jones 317.00
Nigel Beidas 30.00
Charities Trust 9.64
Noson John ag Alun a Kev Bach 273.00
Elen Hughes a'r teulu er gof Gerallt Hughes 400.00
Taith gerdded - Phil a Delyth Cocker 540.60
Rebecca Roberts er gof Ioan Williams 68.62
Charities Trust 14.46
Elfed Morgan 10.00
Noson Bingo - Elfed Morgan 2225.00
Triathlon Pwllheli 500.00
Dora a Gwilym Parry er gof am Efa Grug Davies 50.00
Farmers Union of Wales 1000.00
Messrs Robyns Owen & Son 20.00
Rhodd er gof Jennie Williams 650.00
Mrs P P Owen 25.00
Charities Trust 14.46
Elfed Morgan - Bingo 153.60
Kathryn (In Memory of Ted) 72.00
Ysgol Waunfawr - Ffair Nadolig 21.00
Asda Pwllheli - 'Seren Daniel' 636.00
Mr C Rigby & Mrs N J Rigby 20.00
Lorna Hughes - Fashion Show 1210.28
Apel Abi - Clwb Peldroed Bangor 1437.60
Rhodd er gof Richard Alun Williams 830.00
Carolwyr Aberdaron 160.00