2012
Iola Jones, Ysgol Bontwnnog 50.00
Menai Rafft 250.00
Aled Evans & Sharon Jones 150.00
Hwyl y Bont, Bontnewydd 100.00
Elfed Morgan (penblwydd) 120.00
Melvin Rowlands, Funeral Director 64.00
Bryn a Davina Williams 300.00
Miss M E Jones, Linda Jones, Mrs S E Hughes (3x30) 90.00
Kaitlyn 240.00
Melody Makers, Ynys Mon 200.00
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd 5000.00
Elisha Jones 60.00
Bangor Lions Club 300.00
Asda, Pwllheli 25.00
Iwan a Manon Roberts a'r teulu er gof Dewi Wyn Owen (taid Brychan Rhys Roberts) 1000.00
Llandudno Ladies District Darts League 200.00
Royal British Legion Llandudno Ltd 150.00
Elfyn a Elen Hughes 400.00
Eddie's Pub, Holyhead 370.26
Jodie's Abseil 600.00
Elisha Jones 272.00
Clwb Golff Abersoch 90.00
Vicky Roberts 90.00
Rhodd gan rhieni Elfed Jones 20.00
The Attractions of Snowdonia 166.00
Mark a Karen Parry-Clack - Noson Ocsiwn 1140.00
Mr E Jones a'r teulu er gof Mrs Mattie Jones 500.00
Dora a Gwilym Parry er gof Efa Grug Davies 50.00
Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Ogwen er gof William Morgan Edwards 120.00
Nigel Beidas 25.00
Linda, John a Awel - Noson Ocsiwn, Pwllheli 770.00
Dept for Works & Pensions 1481.00
Lorna Hughes (North Wales Housing) 420.51
Jenna Williams (In memory of Aaliyah Hughes) 207.00