HERE ARE A LIST OF PEOPLE WHO HAVE MADE DONATIONS TO GWYNEDD SANDS

DYMA RHESTR O BOBL SYDD WEDI CODI ARIAN I SANDS GWYNEDD

 

2012
Elisha Jones 60.00
Bangor Lions Club 300.00
Asda, Pwllheli 25.00
Iwan a Manon Roberts a'r teulu er gof Dewi Wyn Owen (taid Brychan Rhys Roberts) 1000.00
Llandudno Ladies District Darts League 200.00
Royal British Legion Llandudno Ltd 150.00
Elfyn a Elen Hughes 400.00
Eddie's Pub, Holyhead 370.26
Jodie's Abseil 600.00
Elisha Jones 272.00
Clwb Golff Abersoch 90.00
Vicky Roberts 90.00
Rhodd gan rhieni Elfed Jones 20.00
The Attractions of Snowdonia 166.00
Mark a Karen Parry-Clack - Noson Ocsiwn 1140.00
Mr E Jones a'r teulu er gof Mrs Mattie Jones 500.00
Dora a Gwilym Parry er gof Efa Grug Davies 50.00
Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Ogwen er gof William Morgan Edwards 120.00
Nigel Beidas 25.00
Linda, John a Awel - Noson Ocsiwn, Pwllheli 770.00
Dept for Works & Pensions 1481.00
Lorna Hughes (North Wales Housing) 420.51
Jenna Williams (In memory of Aaliyah Hughes) 207.00
2011
Tina & Elfed Morgan 2878.70
2010
Mrs Butler (In memory of Mr Kevin Butler) 200.00
Sue Dent, Bangor. 20.00
Tina & Elfed Morgan 300.00
Beverly Jones 50.00
Karen & Marc Clack 1300.00
Alison & Robin Parry 250
Janette Julie Jones 907.66
Ffrangcom Williams ( Somerset) 50.00
2009  
F. Blakemore Wholesalers (Bangor Branch) (See photo here) 500.00
David & Karen Lloyd Williams 720.02
Royal Air Force, Valley 350.00
K. Duggan 60.00
From the family of the late Jennie Owen 660.00
Nerys & Paul Owen 750.00
Nerys & Paul Owen 3300.00
From the family of the late Mr Arthur Jones 182.50
2008  
Penrhyn Quarry Health & Safety Committee, Bethesda (See photo here) 500
Sandra Edwards (Snowdon charity walk, cerdded i fyny Yr Wyddfa) 621.00
2007
Delyth a Phil Coker, Pwllheli 687.00
Kevin Culshaw, Bethesda 580.00
John & Claire's son Alfie's sponsored walk (18 month old), Llanrwst 100.00
Alwynne Jones ar criw colli pwysa, Adran Cynllunio Cyngor Gwynedd  -  Alwynne Jones and the WeightWatchers Crew, Planning Dept, Gwynedd Council 40.00